موبایلت را زمین بگذار!

مایکل هایمِ فیلسوف، در یکی از مقالاتش نوشته:

برای اینکه دانش خدا را شبیه‌سازی کنیم، چه راهی بهتر از اینکه دنیایی مجازی خلق کنیم که از ذره‌ذره‌های اطلاعات تشکیل شده؟

ادامه خواندن موبایلت را زمین بگذار!

The Social Dilemma – معضل اجتماعی

«اگر از محصولی استفاده می‌کنید که بابتش هزینه‌ای نمی‌پردازید، پس خود شما محصول هستید.» گفتن هر جمله دیگری، درمورد فیلم «The Social Dilemma معضل اجتماعی» اضافه کاری است، منتها اگر به همین یک جمله خوب فکر کنیم و به مصداق‌هایش برسیم.

If you’re not paying for the product, then you are the product _ Daniel Hövermann

ادامه خواندن The Social Dilemma – معضل اجتماعی